E.7. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů kategorie A a C. Obsahují především informace o umístění profilu a vodní stavy odpovídající jednotlivým stupňům povodňové aktivity.

Hlásný profil A 289 Olše - Jablunkov

                     A 290 Lomná - Jablunkov

 

Hlásný profil kategorie C : HP C1 - Nýdek - Hluchová

                                               HP C2 - Na Pasekách - Kopytná

 

Zaměření příčných profilů koryt toků v místech HP C a jejich konsumční křivky


Jsou vybaveny elektronickým snímačem stavů hladin s dálkovým přenosem informací, varovnou SMS a limnigrafickou latí.