Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace E 57 I/11 Český Těšín - Jablunkov přes Bystřice.

V místě soutoku řeky Olše s Hluchovou docházi k zaplavení této kumunikace, jedná se o most č. 11-181,musí se pak využít místní komunikace III/1143.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů Policie ČR na navrhované objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Bystřice v POVIS

Id. Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Natočení značky Poloha
1185 OBJ_BYS_ 01  při zneprůjezdnění silničního mostu č. 11-181 Objízdná trasa po místní komunikaci III/1143 směr zpátky na I/11 SV mapa

 

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Bystřice v POVIS

Id.

Název omezení

Popis omezení

Vodní tok

ř. km

Poloha

3134 Zákaz vjezdu most č. 11-181 přes silnici I/11 Rozlití Olše zpětným vzdutím do Hluchové

Hluchová (204890000100)

.141 mapa
3142 Zákaz vjezdu III/1144 Zaplavení komunikace III/1144 rozlitím Olše Olše (204720000100) 56,45 mapa
3143 Zákaz vjezdu most 1142-1 Neprůjezdnost silnice III/1142 včetně mostu 1142-1 Olše (204720000100) 54,107 mapa
3144 Lávka přes Olší Zaplavení Q20 lávky přes Olší Olše (204720000100) 56,81 mapa

Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace I/11 Český Těšín - Třinec - Bystřice - Jablunkov