Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE BYSTŘICE v POVIS

Id.

POVIS

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Název

Umístění

Popis omezení

Poloha

16983 Hluchová 0.145 0.145 MOOP most přes vodní tok oba břehy Nekapacitní most přes Hluchovou mapa
16984 Hluchová 0.170 0.170 MOOP- most přes Hluchovou koryto, břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
16985 Hluchová 0.610 0.610 MOOP- most přes Hluchovou oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem mapa
16986 Hluchová 2.110 2.110 MOOP lávka přes vodní tok Hluchová oba břehy Možný rozliv v místě lávky přes vodní tok mapa
5228 Olše 53.850 53.850 Silniční most č. 01142-01 přes Olši oba břehy Kapacitní na Q50 mapa
16982 Olše 56.290 56.290 MOOP- most č. 01144-4 přes řeku Olše oba břehy Rozliv MOOP na Q50 mapa
5229 Olše 56.450 56.450 Lávka pro pěší oba břehy Nekapacitní na Q100 mapa
16981 Olše 56.800 56.800 MOOP most přes vodní tok Olše oba břehy Možné náplavy a usazeniny pod mostem  mapa

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Bystřice

 

Mapa míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Bystřice