Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Třinec. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: OÚ Bystřice, Bystřice 334

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Bystřice, Bystřice 334


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Vlastní hlásnou povodňovou službu organizuje předseda PK – v součinnosti se členy PK obce Bystřice a v součinnosti s HZS / JSDH.


Povodňová komise obce Bystřice odkaz na POVIS

adresa: Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší
telefon/fax: 558 995 110
e-mail: obec@bystrice.cz  
web:   www.bystrice.cz

 

poř.

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

1

Mgr. Wróbel Roman

předseda

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 111

2

Mgr. Čmiel Marcel

místopředseda

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 112

3

Ing. Bazgierová Ivana

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 119

4

Ing. Bocková Dana

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 125

5

Brudný Michal

člen

SMOLLO a.s. Třinec

728 759 111

6

Kluz Bogdan

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 139

7

Kluzová Jaroslava

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 110

8

Bc. Lyčková Soňa

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 121

9

Neumann Radek

člen

HZSP TŽ, a.s. Třinec

732 322 046

10

Bc. Pilková Hana

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 129

11

Mgr. Cechlová, Marcela

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

739 321 614

12

Ing. arch. Zwierzyna Petr

člen

OÚ Bystřice, Bystřice č.p. 334

558 995 114