Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Odry, s.p. ředitelství podniku, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava

Tel.: 596 657 111, Fax: 596 612 666       www.pod.cz

útvar VHD: Ing. Vladimír Zdráhal tel.: 596 657 240, e-mail: vladimir.zdrahal@pod.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava - tel.: 596 612 222

Přímý výkon správy toků: Povodí Odry, s. p. - závod 1 Opava, provoz Kolofíkovo nábřeží 54, 747 05 Opava

ředitel závodu: Ing. Jiří Tkáč, e-mail: opa_reditel.sekretariat@pod.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716-17, fax: 572 540 808


Lesy České republiky, s. p. - správa toků oblast povodí Odry

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové - ředitelství podniku, tel: 956 999 111, web: lesycr.cz

Přímá správa vodního toku Olše: Lesy ČR s.p. správa toků - oblast povodí Odry, Frýdek-Místek

Nádražní 2811, Frýdek-Místek 738 01, Tel: 956 951 210, web: lesycr.cz

Ing. Miroslav Kahánek – vedoucí správce toků, tel: 724 523 966, mail: miroslav.kahanek@lesycr.cz


Vodoprávní úřad – MÚ Třinec, oddělení Životního prostředí a zemědělství

Vodoprávní úřad – kancelář 114

Jablunkovská 160; 739 61 Třinec      

Vedoucí odd. životního prostředí a zemědělství         Ing. Silvie Cholewikova

                                                             tel: 558 306 315  silvie.cholewikova@trinecko.cz

Ing. Milan Worek – Vodoprávní úřad,tel: 558 306 316, milan.worek@trinecko.cz

Zuzana Sikorová  Vodoprávní úřad, tel: 558 306 324, zuzana.sikorova@trinecko.cz


Český hydrometerologický ústav

Na Šabatce 2050/17

143 06 Praha 412-Komořany

ústředna: 244 03 1111

 

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Oddělení hydrologie

K Myslivně 3/2182, 708 00 Ostrava-Poruba

Tel: 596 900 237